PARTYZANT

WSZYSTKO O PARTYZANTACH I GRUPACH REKONSTRUKCYJNYCH

Ogłoszenie

Forum w budowie. Mile widziane wszelkie wiadomości o partyzantach i grupach rekonstrukcyjnych.

#1 2010-03-18 14:37:01

Azja

Administrator

Zarejestrowany: 2010-03-17
Posty: 12
Punktów :   

PARTYZANTKA CZECHOSŁOWACKA - UVOD

Zawiłe położenie partyzantki czechosłowackiej:

"... W styczniu 1939 minister słowacki Wojciech Tuka przesłał do Hitlera telegram, treścią którego w imieniu całego narodu wyraża oczekiwanie na oswobodzenie prze Fuhrera. Antagonizmy czesko-słowackie osiągają coraz większy stopień, podsycane zresztą przez Niemców. 11 marca rząd Czechosłowacji ogłasza na Słowacji stan wyjątkowy starając się zapobiec jej secesji. Od władzy odsunięto Józefa Tiso. 13 marca Hitler przyjmuje Tisę w Berlinie, gdzie daje mu możliwość wyboru: secesja albo przyłączenie do Węgier. Jednocześnie 14 marca 1939 Węgry wystosowują ultimatum w sprawie natychmiastowego przyłączenia Rusi Zakarpackiej; Słowacja ogłasza secesję oddając się pod opiekę Rzeszy Niemieckiej. W nocy z 14 na 15 marca Hacha podpsał w Berlinie zgodę na okupację Czech przez Rzeszę. Rankiem, 5 marca 1939 r. wojska niemieckie wkraczają na teren Czecho-Słowacji. Mieszkańcy przyjmują ich z gniewem. Nie ma wybuchów radości, entuzjazmu, obsypywania kwiatami. Jest smutek na twarzach ludzkich. Następnego dnia zostaje utworzony Protektorat Czech i Moraw. Czechy stały się kolonią niemiecką.

Z wyjątkiem krótkiego starcia w Mistku Niemcy nie napotkali oporu. Z początku w Protektoracie Czech i Moraw, za władzy protektora Konrada von Neuratha nie było wielkiego ucisku. Powołano SD i Gestapo, rozpoczęto selekcję rasową i germanizację. Gospodarkę czeską wykorzystywano na potrzeby wojenne Rzeszy. Atak na Polskę nie był zaskoczeniem, jego wynik też nie dziwił specjalnie. Anglia i Francja znów pokazały jakimi są wartościowymi sojusznikami. Po wybuchu wojny dokonano aresztowań czeskiej inteligencji kierując jej przedstawicieli do obozu w Buchenwanldzie.

Jesień 1939 r. widziała pierwsze próby oporu. 28 października dochodzi do manifestacji qw Pradze. Podczas starć z nazistami ginie robotnik Vacláv Sedlaček, później w wyniku odniesionych ran umiera student Jan Opletal. Pogrzeb Opletala z 15 listopada przerodził się w wielką, antyfaszystowską manifestację. Reakcja władz była stanowcza. Represje rozpoczęto w nocy z 16 na 17 listopada akcją sił specjalnych w Pradze, gdzie zatrzymano około 1200 studentów, wywożąc ich następnie do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Na dziewięciu czołowych działaczach przeprowadzono egzekucję. W następstwie tych wydarzeń na trzy lata zamknięto czeskie szkoły wyższe.

Emigracyjni działacze nie próżnowali. Część po kampanii wrześniowej emigrowała z Polski do ZSRR, część do Anglii. 17 października Beneš założył w Paryżu československý Narodní Výbor. Miało on za zadanie organizować czeskie siły zbrojne na Zachodzie. Beneš chciał ponadto unieważnienia Układu Monachijskiego. Po upadku Francji organizacja działa w Anglii. W czerwcu 1941 r. podpisano umowę z ZSRR uznającą rząd emigracyjny Czechosłowacji. Na jej mocy zaczęto formować na ziemiach rosyjskich czeskie jednostki wojskowe. Dopiero w 1943 r. powstała pierwsza większa jednostka tego typu. W kraju, mimo "znieczulicy społecznej" dawne partie połączyły się w wysiłkach. Ich efektem było utworzenie ruchu oporu. Aktywny udział przy jego tworzeniu miał premier, pozornie zgermanizowany, gen. Eliasz. Do 1940 r. ruch dzielił się na komunistów oraz na Centralne Kierownictwo Ruchu Oporu - UVOD. Komuniści zostali rok później wchłonięci przez UVOD.

Od września 1941 r,. Neuratha zastąpił na stanowisku Protektora Rzeszy Richard Heydrich. Nasilono wyzyskiwanie narodu i czystki. Dzięki kolaborantom zdołano już w październiku zniszczyć ruch oporu. Samego gen. Eliasza stracono. Zintensyfikowano wysyłanie ludzi do obozów koncentracyjnych, dbano natomiast o robotników chcąc maksymalnie ich wykorzystać jako niewolniczą siłę roboczą. Im więcej robili tym dostawali większe przydziały cukru, mieli też możliwość, przynajmniej teoretyczną pobytów w sanatoriach.

28 grudnia 1941 r. na Czechy zrzucono grupę skoczków Silver A przy pomocy miejscowego podziemia mającą dokonać zamachu na Heydricha. Cała operacja o kryptonimie "Antropod" zakończyła się sukcesem 27 maja 1942 rok, kiedy Josef Gabčik i Jan Kubiš wykonali wyrok - Heydrich zginął. W odwecie przed doraźnym sądem stanęło około 1800, rozstrzelanych później osób, na rozkaz Protektora Karla Hansa zrównano z ziemią 10 czerwca Lidice, zabijając wszystkich tamtejszych mężczyzn, a dwa tygodnie później, po odkryciu nadajnika spalono wieś Leżaky. W przeciwieństwie ukrywania informacji o zbrodniach obozowych w Polsce te dwie zbrodnie propaganda hitlerowska rozdmuchała jak tylko dało rady. Cel - zastraszenie ludności został osiągnięty, lecz nie do końca. Samą grupę skoczków, ukrytą w podziemiach Kościoła Boromiejskiego w Pradze wydał Niemcom Karol čurda, później stracony za zdradę. Oblężeni skoczkowie popełnili samobójstwo. Od tej pory Gestapo sparaliżowało wszelkie działania podziemia.

Od wiosny 1943 r. działały w Beskidach grupy partyzanckie. 12 grudnia 1943 Beneš podpisuje w Moskwie umowę sojuszniczą ze Związkiem Radzieckim. Wcześniej, bo w 1942 r. Anglia i ZSRR uznały postanowienia monachijskie za nieważne, co dało formalne pole do działania rządowi emigracyjnemu. W trakcie rozmów z 12 grudnia Beneš miał sam zaproponować Stalinowi odstąpienie Rusi Zakarpackiej oraz wygnanie z Czechosłowacji Niemców i Węgrów. Uzgodniono ponadto kształt przyszłej sceny politycznej. Ruch partyzancki rozrósł się, szczególną walecznością odznaczyła się działająca od połowy sierpnia w środkowej i wschodniej Słowacji partyzantka znana z licznych akcji dywersyjnych na węzłach kolejowych.

29 sierpnia 1944 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Słowacji. Ludność wspólnym wysiłkiem rozpoczęła ogólnonarodowe powstanie. 6 października Armia Czerwona wraz z I Korpusem Czechosłowackim przekroczyła granicę czechosłowacką na Przełęczy Dukielskiej. Rozpoczęła się operacja oswobodzenia kraju. Ze względu na srogą zimę działania nie szły łatwo. Większa ofensywa doszła do skutku dopiero w połowie stycznia 1945 r. 20 stycznia z wyzwolenia cieszyły się Preszów i Koszyce, 25 marca Bańska Bystrzyca, 4 kwietnia Bratysława.

4 kwietnia 1945 r. w Koszycach powstał pierwszy tymczasowy rząd kierowany przez Zdenka Fierlingera. Słowacja miała być całkowicie samodzielnym państwem, związanym polityką z ZSRR - to główne sformułowanie tzw. "programu koszyckiego". Stanowisko i skład rządu uzgodniono na II konferencji moskiewskiej (22-30.03 1945). Ustalono, że poza czterema partiami zaproszonymi na nią, pozostałe nie będą miały prawa działania a ich przywódcy zostaną oddani pod sąd jako kolaboranci. Utworzono wspólny Front Nardowy.

18 kwietnia 1945 r. do granic Czwchosłowacji dotarła armia amerykańska, trzy dni później pertraktowano z ZSRR w sprawie udziałów w wyzwalaniu kraju. 1 maja wybucha powstanie w Pradze. Mimo apeli praskiego radia Amerykanie ani Rosjanie nie kwapili się z wyzwoleniem miasta. Poerwstańcy porozumieli się z wosjakmi niemieckimi, że nie będą im utrudniać wycofywania się na strefę amerykańską. 8 maja rokowania Amerykanów z Czeską Radą Narodową o pomoc dla powstańców nie przyniosły skutku, rząd obrócił się więć na związek Radzicki. 9 amja wojska sowieckie weszły do Pragi, entuzjastycznie witane przez kludność. Dzień zakończenia II-ej wojny światowej był też dniem wyzwolenia Czechosłowacji. Następnego dnia przyleciał rząd wygłaszając ponownie "program koszycki". Czechosłowacja , według nowego projektu, miała pozostać jako federacjja dwóch różnych narodów. Połączono siły natyfaszystowskie. Zakazano działalności kolaboranckiej Partii Agrarnej. Ustalono podziął wpływów między partiami."
Źródło: http://www.ath.bielsko.pl/~slawistyka/h … hy012.html


Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.is03zut.pun.pl www.kl3a.pun.pl www.nokia5200.pun.pl www.onemanarmyrom.pun.pl www.inzsr2006.pun.pl